Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Hội đồng kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Cơ Tu cho học viên thuộc đối tượng công an nhân dân huyện nam Đông
Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2020 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Nam Đông , đã tổ chức Hội đồng kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Cơ Tu cho 33 học viên thuộc đối tượng là Chiến sĩ Công an nhân dân huyện Nam Đông năm 2020.