Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

 » Tin tức » Công văn chỉ đạo

Công văn chỉ đạo

Cập nhật lúc : 11:35 08/10/2014  

Thông báo các khoản thu trong năm học 2014 - 2015


SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TTHUẾ

TRUNG TÂM GDTX&HN NAM ĐÔNG

 
   

 


Số:         /GDTXNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Đông, ngày 8 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

các khoản thu trong năm học 2014 - 2015

 
   

 


Căn cứ QĐ 49/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh TT Huế; Hướng dẫn liên ngành số 1761/CV LN GDĐT-TC ngày 20/8/2014, Trung tâm thông báo các khoản thu năm học như sau:

STT

Các khoản thu

Mức thu

Ghi chú

THPT

THCS

1

Thu học phí

 

 

 

 

 - Học phí (trong độ tuổi)

90.000

 

 

 

 - Học phí (trong độ tuổi) Hộ khẩu Thị trấn

135.000

 

 

 

 - Học phí (ngoài độ tuổi)

270.000

 

 

2

 Các khoản thu hộ

 

 

 

 

- BHYT bắt buộc (thực hiện theo Luật BHYT)

289.800

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Nơi nhận:     

  - GVCN các lớp;

  - Các tổ, đoàn thể;

  - Lưu VT

 

GIÁM  ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Huy

 

 Chi tiết tải file PDF đính kèm...

 

 

 

 

Tải file

Số lượt xem : 674

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác