Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:15 16/04/2013  

Tuyển sinh lớp Đại học luật

 


 SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TTHUẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDTX&HN NAM ĐÔNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   /GDTXNĐ-ĐT                                  Nam Đông, ngày 15 tháng 4 năm 2013

 “V/v tuyển sinh lớp Đại học luật”

                                    Kính gửi: 

                                                            - UBND các xã, Thị trấn

                                                            - Các cơ quan đơn vị trên địa bàn

         Trung Tâm GDTX&HN Nam Đông liên kết với Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế mở lớp Đại học luật loại hình đào tạo từ xa, học tại điạ bàn huyện Nam Đông:

1/ Đối tượng: - Tốt nghiệp THPT hoặc BTTH;

                       - Nâng chuẩn (cho những người đã tốt nghiệp trung cấp, CĐ);

- Văn bằng 2  (cho những người đã tốt nghiệp ĐH)

2/ Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển.

3/ Thời gian đào tạo:

- Học theo tính chỉ (Đào tạo theo tính chỉ học viên có thể đăng ký rút ngắn thời gian đào tạo).

- Dự kiến khai giảng:  ngày 20/5/2013.

            4/ Học phí: Thu theo quy định của đơn vị liên kết và thoả thuận của người học.

            5/ Hồ sơ:       

- Hồ sơ theo mẫu, mỗi bộ: 20.000đ (Hai mươi ngàn đồng);

Hồ sơ mua tại Trung tâm hoặc tại các Giáo viên phụ trách địa bàn.

            - Lệ phí xét tuyển: 90.000đ/hồ sơ;

            - Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 03/05/2013.

            Lưu ý: Những học viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học căn cứ trên bảng điểm đã học sẽ được miễn giảm các học phần tương đương và miễn giảm học phí theo quy định.

            Trung tâm kính đề nghị các xã, thị trấn, các đơn vị thông báo rộng rãi để mọi người có nhu cầu được biết đăng ký học tập.

             Mọi chi tiết xin liên hệ với bộ phận Đào tạo - Giáo vụ để biết thêm. Điện thoại 054.3875302 hoặc DĐ 0905013605.

 

Nơi nhận:    

  - Như trên

  - Huyện ủy, HĐND huyện, Để báo cáo

    UBND huyện

  - Lưu VT

 

GIÁM  ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Huy

Số lượt xem : 5676

Các tin khác