Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:19 11/09/2013  

Tuyển sinh các lớp Tin học, Anh văn trình độ A, B - Đợt 2

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TTHUẾ

TRUNG TÂM GDTX&HN NAM ĐÔNG

 

 
   
 

Số:     /GDTXNĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Đông, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh các lớp Tin học, Anh văn trình độ A, B

 

         Trung Tâm GDTX&HN Nam Đông tuyển sinh các lớp Tin học, Anh văn trình độ A - B năm học 2013 như sau:

I/ ĐỐI VỚI LỚP TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A-B:

1- Chương trình học: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2- Đối tượng: Cho mọi đối tượng có nhu cầu.

3- Học phí: Tin A      300.000đ/ khoá

                    Tin B        350.000đ/khóa

 (Chưa tính lệ phí thi tốt nghiệp và phôi bằng tốt nghiệp).

II/ ĐỐI VỚI LỚP ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A-B:

1- Chương trình học: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2- Đối tượng: Cho mọi đối tượng có nhu cầu.

3- Học phí: Anh văn A    350.000đ/ khoá

                   Anh văn  B     400.000đ/khóa

 (Chưa tính lệ phí thi tốt nghiệp và phôi bằng tốt nghiệp).

III/ HỒ SƠ  VÀ THỜI GIAN HỌC:

*Học chứng chỉ B phải có chứng chỉ A và nộp kèm khi đăng ký.

Nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm đến ngày 20/9/2013. Hồ sơ theo mẫu, cấp miễn phí tại Trung tâm hoặc lấy từ website của Trung tâm.

* Thời gian học:

- Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7 trong tuần.

 

Mọi chi tiết liên hệ với bộ phận Đào tạo - Giáo vụ của Trung tâm hoặc xem ở website: www.tttx-ndong.thuathienhue.edu.vn.

 

Nơi nhận:     

   - Huyện uỷ, HĐND   

   - UBND Huyện              Để b/cáo

   - Các cơ quan,

     đơn vị trên địa bàn

 - Lưu VT

GIÁM  ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Huy

 

 

 

Số lượt xem : 4651

Các tin khác