Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:57 01/07/2013  

Tuyển sinh Bổ túc THCS – THPT năm học 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TTHUẾ

TRUNG TÂM GDTX&HN NAM ĐÔNG

 

 
   
 

Số:      /GDTXNĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Nam Đông, ngày 02 tháng 7 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Bổ túc THCS – THPT  năm học 2013 - 2014

 

         Trung tâm GDTX&HN Nam Đông nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2013 - 2014 như sau:

1/ Đối tượng:

  1.1- Các lớp THCS: Cho các đối tượng có nhu cầu học tập các lớp 6,7,8,9.

  1.2- Các lớp Bổ túc THPT: Cho các đối tượng có nhu cầu học tập các lớp 10,11,12.

2/ Hồ sơ đăng ký gồm có:

  2.1- Đối với các lớp khối THCS:

        - Bằng tốt nghiệp tiểu học;

        - Giấy khai sinh;

        - Học bạ (Học bạ lớp dưới nếu vào học các lớp 7,8,9).

  2.2- Đối với các lớp khối THPT:

        - Bằng tốt nghiệp THCS;

        - Giấy khai sinh;

        - Học bạ (Học bạ của lớp dưới nếu vào học các lớp 11,12).

3/ Học phí:

  3.1- Đối với các lớp khối THCS: Miễn học phí.

  3.2- Đối với các lớp khối THPT: 10.000đ/tháng

4/  Hạn nộp hồ sơĐến hết ngày 10/8/2013.

Mọi chi tiết liên hệ với bộ phận Đào tạo & Giáo vụ của Trung tâm, điện thoại 3875302; Di động 0129.435.0908 - 097.323.0022.

 

Nơi nhận:     

  - UBND Huyện    “Để b/cáo”

  - Phòng GD&ĐT;

  - UBND và BCĐ/PCGD các xã, thị trấn;

  - Các cơ quan đơn vị;                                                                                        

  - Lưu VT

 

GIÁM  ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Huy

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 19729

Các tin khác