Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:08 06/09/2013  

THÔNG BÁO V/v CHIÊU SINH LỚP LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1 VÀ Ô TÔ HẠNG B2 - C, Đợt 2 năm 2013

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TTHUẾ

TRUNG TÂM GDTX&HN NAM ĐÔNG

 

 
   
 

Số:          /GDTXNĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Đông, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v CHIÊU SINH LỚP LÁI XE MÔ TÔ  HẠNG A1 VÀ Ô TÔ  HẠNG B2 - C

 

           Trung tâm GDTX- HN Nam Đông nhận hồ sơ đăng ký học và thi lấy bằng lái xe Mô tô hạng A1, Ô tô hạng B2 - C:

          1. Lớp Mô tô hạng A1:

- Đối tượng:                         Tuổi từ 18 trở lên.

- Trình độ văn hoá:              Biết đọc và biết viết.

- Sức khoẻ:  Đảm bảo sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.

          * Học phí, lệ phí thi và khám sức khỏe: 270.000đ (Hai trăm bảy mươi ngàn đồng). Nộp một lần cùng với hồ sơ đăng ký nhập học.

- Dự kiến ngày học:  05 tháng 10 năm 2013

- Dự kiến ngày thi:  12 tháng 10 năm 2013

 

2. Lớp Ô tô hạng B2:

- Đối tượng:                         Tuổi từ 18 trở lên.

- Trình độ văn hoá:              Biết đọc và biết viết.

- Sức khoẻ:  Đảm bảo sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.

          * Học phí: 7.525.000đ (Bảy triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

 

3. Lớp Ô tô hạng C:

- Đối tượng:                         Tuổi từ 21 trở lên.

- Trình độ văn hoá:              Biết đọc và biết viết.

- Sức khoẻ:  Đảm bảo sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.

          * Học phí: 12.150.000đ (Mười hai triệu một trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

Lưu ý: Học viên là Bộ đội xuất ngũ nộp thẻ học nghề sẽ được miễn phí đào tạo lái xe ô tô các hạng.

 

* Hướng dẫn và làm hồ sơ tại Trung tâm GDTX và Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.  

Mọi chi tiết xin liên hệ với bộ phận Đào tạo - Giáo vụ, giáo viên phụ trách địa bàn của Trung tâm hoặc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn để biết thêm. Điện thoại 3875302; Di động 0129.435.0908 - 097.323.0022.

Nơi nhận:     

  - UBND huyện “ Để b/c”

  - UBND các xã, thị trấn;

  - Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn;

  - Các cơ quan, đơn vị;

  - UBND xã Xuân Lộc;

  - Lưu VT.

 

GIÁM  ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Huy

Tải file 1  

Số lượt xem : 1996

Các tin khác