Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:58 01/07/2013  

CHIÊU SINH LỚP LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TTHUẾ

TRUNG TÂM GDTX&HN NAM ĐÔNG

 

 
   
 

Số:          /GDTXNĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Đông, ngày 02 tháng 7 năm 2013

 

                                                            

THÔNG BÁO

V/v CHIÊU SINH LỚP LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

 

 

           Trung Tâm GDTX- HN Nam Đông nhận hồ sơ đăng ký học và thi lấy bằng lái xe Mô tô hạng A1:

- Đối tượng:                         Tuổi từ 18 trở lên.

- Trình độ văn hoá:              Biết đọc và biết viết.

         (Riêng người dân tộc thiểu số không yêu cầu trình độ văn hoá)

- Sức khoẻ:  Đảm bảo sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.

          * Học phí, lệ phí thi và khám sức khỏe: 250.000đ (Hai trăm bốn mươi ngàn đồng). Nộp một lần cùng với hồ sơ đăng ký nhập học.

- Hướng dẫn và làm hồ sơ tại Trung tâm GDTX và Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

- Dự kiến ngày học: 05 tháng 8 năm 2013

- Dự kiến ngày thi:  08 tháng 8 năm 2013

Lưu ý:  Những đơn vị có số lượng trên 50 học viên sẽ mở lớp học tại xã và có lịch học cụ thể sau.

Mọi chi tiết xin liên hệ với bộ phận Đào tạo - Giáo vụ, giáo viên phụ trách địa bàn của Trung tâm hoặc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn để biết thêm. Điện thoại 3875302; Di động 0129.435.0908 - 097.323.0022.

 

Nơi nhận:     

  - UBND huyện “ Để b/c”

  - UBND các xã, thị trấn;

  - Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn;

  - Các cơ quan, đơn vị;

  - UBND xã Xuân Lộc;

  - Lưu VT.

 

GIÁM  ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Huy

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 4137

Các tin khác