Dạy tức là học hai lần''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề cương hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm

ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sử dụng thống nhất theo hướng dẫn của Sở       A- PHẦN MỞ ĐẦU: 1- Lý do chọn đề tài:                        - Cơ sở lý luận:      ...

Chương trình giảm tải THCS - THPT

Qúy thầy, cô bấm vào  File đính kèm để tải về đầy đủ chương trình giảm tải các môn: