Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:05 11/01/2021  

Tuần 2 năm 2021
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/01/2021)

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Giao ban BGĐ

- Giao ban các tổ CM

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- 14h Dự HN công tác thanh tra tại HU

Thứ Ba
(12/01/2021)

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- 8h tham gia học tập Nghị quyết (01 buổi) tại TT-BDCT huyện

- Tập huấn chuyên môn tại Huế: 8h C.Tình, 13h30 C.Tý

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

Thứ Tư
(13/01/2021)

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

Thứ Năm
(14/01/2021)

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- 13h30, Dự tổng kết khuyến học khuyến tài 2020 tại PGĐ

Thứ Sáu
(15/01/2021)

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

Thứ Bảy
(16/01/2021)

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Sơ kết học kỳ I, tổng kết hội thi GVDG.

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

Chủ Nhật
(17/01/2021)

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Các tổ bộ phận, đoàn thể thực hiện công việc theo kế hoạch.