Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 03 tháng 08 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:13 06/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

8g00 giờ

Giao ban

Cốt cán

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

Thứ Ba
(07/07/2020)

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

8g

Họp HĐND Huyện

Anh Phúc GĐ

2 ngày

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

15g00

Thẩm định ĐDDH

Theo QĐ số 02/QĐ-GDNN ngày 10/3/2020

Các tổ CM gửi danh sách về TT trong ngày thứ 2

Thứ Tư
(08/07/2020)

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

7g00

Lao động tổng vệ sinh cơ quan, các lớp học

Hoc viên các lớp 10-11

Phối hợp với Đoàn TN

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

14g00

Tổng kết lớp 10-11

Theo KH của tổ GDTX

 

15g30

Tổng kết lớp SXMC Thượng Nhật

Theo KH của tổ Gv-XMC

Anh Lương dự

Thứ Năm
(09/07/2020)

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

Buổi sáng

Họp xét thi đua cuối năm tổ GV-XMC

PGĐ phụ trách và TCM

 

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

Buổi chiều

Họp xét thi đua cuối năm tổ GDTX và HCTH

GĐ/PGĐ phụ trách và TCM

 

Thứ Sáu
(10/07/2020)

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

Buổi sáng

Họp xét thi đua cuối năm tổ ĐT-HN

PGĐ phụ trách và TCM

 

Các tổ bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm việc theo kế hoạch.

Buổi chiều

Họp xét thi đua cơ quan cuối năm

Ban thi đua+ Cô Lý

Thứ Bảy
(11/07/2020)

Thực hiện báo cáo công tác thi đua năm học

Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp

Hoàn thiện hồ sơ thi đua trong ngày thứ 2 (13/7)

Chủ Nhật
(12/07/2020)