Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

Tin tức & sự kiện

Hội đồng kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Cơ Tu cho học viên thuộc đối tượng công an nhân dân huyện nam Đông

Hội đồng kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Cơ Tu cho học viên thuộc đối tượng công an nhân dân huyện nam Đông

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2020 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Nam Đông , đã tổ chức Hội đồng kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Cơ Tu cho 33 học viên thuộc đối tượng là Chiến sĩ Công an nhân dân huyện Nam Đông năm 2020.

Xem thêm

Công văn chỉ đạo

Thông báo

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu về Trung tâm

            Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông được thành lập theo Quyết định số 1601 /QĐ-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề huyện Nam Đông. Hiện tại Trung tâm thực hiện nhiệm vụ đồng bộ 03 chức năng: tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng; tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 8, khối 11 trên địa bàn huyện.           Về đội ngũ, Trung tâm hiện có 31 CBGV, NV; trong đó CBGV có trình độ đại học ... Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Trò chơi Hội trại 26/3/2014

 • Đoàn TN sinh hoạt CLB Văn học

 • Giao lưu Bóng đá TT/GDTX & Trường DTNT

 • Chuẩn bị đốt lửa Trại

 • Kết nạp đảng Cô N.T.Hồng

 • Hội thi ĐDDH tự làm năm học 2013 - 2014

 • Giao lưu Bóng đá TT/GDTX & Trường DTNT

 • Thi TN Nghề THCS 20/4/2014

 • Đốt lửa Trại

 • Đoàn TN sinh hoạt CLB Văn học

 • Kết nạp đảng Cô N.T.Hồng

 • Hội thi ĐDDH tự làm năm học 2013 - 2014

 • Đoàn TN sinh hoạt CLB Văn học

 • Kết nạp đảng Cô N.T.Hồng

 • Giao lưu Bóng đá TT/GDTX & Trường DTNT

 • Tiết mục Văn nghệ lớp 12

 • Trò chơi Hội trại 26/3/2014

 • Tiết mục Văn nghệ lớp 11

 • Hội thi ĐDDH tự làm năm học 2013 - 2014